Officiële bekendmakingen week 24 (2024)

14-06-2024 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

14-06-2024 – verleende omgevingsvergunning aanleggen van een kabeltracé. (Z.784900)

14-06-2024 – Tjotter 19, 8531 DE Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een opbouw op de garage. (Z.797074)

14-06-2024 – Beukenlaan Z 40, 8567 HG Oudemirdum: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een recreatiewoning op plek van de bestaande recreatiewoning. (Z.797189)

14-06-2024 – Ludgerusstraat 17, 8561 BP Balk: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. (Z.797060)

14-06-2024 – Vastgesteld bestemmingsplan Lemmer – Pampusstraat, Parkstraat

14-06-2024 – Buren 20, 8536 TJ Oosterzee: verleende omgevingsvergunning vervangen van het dak en dakvorm . (Z.792635)

14-06-2024 – Jousterweg 76, 8465 PL Oudehaske: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.797202)

14-06-2024 – Breedstraat 163, 8556 XM Sloten: aanvraag omgevingsvergunning wijzigen van de kozijnen en het plaatsen van drie dakkapellen. (Z.796816)

13-06-2024 – Lubertus van Beekstrjitte 19, 8561 GJ Balk: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning plaatsen van een vrijstaande schuur. (Z.789362)

13-06-2024 – De Fryske Marren – jaarlijkse braderie Sipelsneon – Centrum van Sloten

13-06-2024 – De Bûterkamp 1, 8567 LM Oudemirdum: melding plaatsen van een kleine windmolen t.b.v. eigen gebruik. (Z.796966)

13-06-2024 – Evenemententerrein Sloten: verleende evenementenvergunning organiseren van een jaarlijkse braderie Sipelsneon (EV 20240075)

13-06-2024 – De Fryske Marren – sportevenement beachvolleybal – Treemterplein te Balk

13-06-2024 – Handelswei 13 te Joure: verleende geluidsontheffing verkortetoelichting (GO 20240006)

12-06-2024 – Slotweg 5, 8521 MA Sint Nicolaasga; verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke kantoorunit (Z.786261)

12-06-2024 – Hooilanden 4, 8531 XN Lemmer, Verzoeklocatie 2024060600545: aanvraag omgevingsvergunning wijzigen van de pui in de voorgevel. (Z.796237)

12-06-2024 – Lemmer (LMR01) D 163: melding opslaan van grond en baggerspecie. (Z.796655)

12-06-2024 – Treemterplein te Balk: verleende evenementenvergunning organiseren van sportevenement beachvolleybal (EV 20240095)

12-06-2024 – Holsteinpad 5, 8536 TE Oosterzee: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een woning. (Z.796423)

12-06-2024 – Wyldemerkwei 1 te Harich: verleende evenementenvergunning organiseren van het A -traject (duurtraject) van de marathon van Driving Gaasterland Fryslân (menwedstrijden voor paarden en pony’s) (EV 20240103)

12-06-2024 – de Ulesprong te Sint Nicolaasga: verleende evenementenvergunning organiseren van Beachrockers (EV 20240072)

12-06-2024 – Midstraat 129 te Joure: verleende vergunning verkortetoelichting (OV 20230649)

12-06-2024 – Buren 29, 8536 TH Oosterzee, Verzoeklocatie 2024060501291: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van zonnepanelen . (Z.796213)

12-06-2024 – It Súd 44, 8512 AJ Broek: verleende omgevingsvergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit. (Z.795969)

12-06-2024 – Grienedyk 6 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240041)

12-06-2024 – Tsjamkedykje 6a, 8561 HA Balk: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een reclamebord. (Z.796218)

12-06-2024 – Jachtlustweg 40, 8563 AC Wijckel: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen van de boerderij. (Z.796572)

12-06-2024 – It Súd te Broek: melding opslaan van grond en baggerspecie. (Z.796665)

12-06-2024 – Gaaikemastraat 3, 8561 AL Balk: melding brandveilig gebruik. (Z.796607)

12-06-2024 – Wieldyk 7, 8573 WR Mirns, Verzoeklocatie 2024060600426: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een nieuwe opslagloods na het slopen van de oude boerderij . (Z.796290)

12-06-2024 – Gaaikemastraat 3, 8561 AL Balk: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de horecagelegenheid. (Z.796600)

12-06-2024 – Jentjemeer 2, 8502 TG Joure: melding realiseren van een afspuitplaats. (Z.796617)

12-06-2024 – Straatweg 9, 8534 WB Eesterga: aanvraag omgevingsvergunning vervangen van de kozijnen in de voorgevel. (Z.796214)

12-06-2024 – De Molier 19, 8525 EX Langweer: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel aan de voor en achterzijde van de woning. (Z.796583)

12-06-2024 – Hoge Zomerdijk 5, 8501 ES Joure, Verzoeklocatie 2024060700101, Joure (JRE00) A 8546: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de materialenberging . (Z.796426)

12-06-2024 – Rectificatie : definitief bestemmingsplan De Griene Leane 3 te Rijs

12-06-2024 – Polderdijk 6, 8531 EW Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning gedeeltelijk vervangen van de kozijnen en ramen. (Z.796170)

10-06-2024 – Schoterzijl 5, 8538 XP Bantega: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning uitbreiding van het café. (Z.781897)

10-06-2024 – Hijlke Bangmaweg 2, 8463 TM Rotsterhaule: melding Kleijne – Poelen, Hijlke Bangmaweg 2 te Rotsterhaule – E. 858 EW/RG. (Z.796242)

10-06-2024 – Opheffing van het adres in Nederland van: S. Poveda Mora

10-06-2024 – Grote Beer 17, 8531 MK Lemmer: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. (Z.788796)

10-06-2024 – Kleine Beer 28, 8531 MR Lemmer: verleende omgevingsvergunning (BOPA) voor het uitbouwen van de garage. (Z.785393)

10-06-2024 – Agenda raadsvergadering

10-06-2024 – Schoterzijl 5, 8538 XP Bantega: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning uitbreiding van het café. (Z.781897)

10-06-2024 – Herenweg 30, 8536 TN Oosterzee: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning plaatsen van een nieuwe kap en dakkapellen op de woning . (Z.785593)

10-06-2024 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 12 juni 2024

10-06-2024 – Dobbeleane 16, 8521 KR Sint Nicolaasga, Verzoeklocatie 2024041500270: verleende omgevingsvergunning plaatsen van een tuinhuisje. (Z.788791)

10-06-2024 – Gemini 54, 8531 NP Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel. (Z.796220)

10-06-2024 – Benoeming lid van de raad van de gemeente De Fryske Marren

07-06-2024 – Vogelzangweg 2, 8461 LC Rottum, Sint Johannesga (JHN00) E 3994, Sint Johannesga (JHN00) E 3996: aanvraag omgevingsvergunning graven van de sloot en het aanbrengen van twe

07-06-2024 – Pôlle te Lemmer, Lemmer (LMR01) A 12065, Lemmer (LMR01) A 8336, Lemmer (LMR01) A 8335, Lemmer (LMR01) A 12058: melding graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit. (Z.7

07-06-2024 – Ontwerpbestemmingsplan De Griene Leane 3 te Rijs

07-06-2024 – It Súd 44, 8512 AJ Broek: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit. (Z.795969)

07-06-2024 – Ballingbuer 10, 8511 AJ Goingarijp, Langweer (LWR02) L 1371: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.795974)