Officiële bekendmakingen week 23 (2024)

07-06-2024 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

07-06-2024 – Benoeming lid van de raad van de gemeente De Fryske Marren

07-06-2024 – Vogelzangweg 2, 8461 LC Rottum, Sint Johannesga (JHN00) E 3994, Sint Johannesga (JHN00) E 3996: aanvraag omgevingsvergunning graven van de sloot en het aanbrengen van twe

07-06-2024 – Pôlle te Lemmer, Lemmer (LMR01) A 12065, Lemmer (LMR01) A 8336, Lemmer (LMR01) A 8335, Lemmer (LMR01) A 12058: melding graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit. (Z.7

07-06-2024 – Ontwerpbestemmingsplan De Griene Leane 3 te Rijs

07-06-2024 – It Súd 44, 8512 AJ Broek: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit. (Z.795969)

07-06-2024 – Ballingbuer 10, 8511 AJ Goingarijp, Langweer (LWR02) L 1371: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.795974)

07-06-2024 – Lemmer (LMR01) D 523: melding opslaan van grond en baggerspecie. (Z.795795)

06-06-2024 – De Fryske Marren – Herema Park Live – Park Herema State te Joure

06-06-2024 – Balk (BAL00) L 1701: verleende omgevingsvergunning aanleggen van oppervlaktewater, inclusief een waterretentiegebied. (Z.782198)

06-06-2024 – Nijehaske (NEK00) K 124, Nijehaske (NEK00) K 123: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.795751)

06-06-2024 – Polderboskdyk 13a, 8501 ZJ Joure: aanvraag omgevingsvergunning vervangen van de bestaande gevelreclame. (Z.795512)

06-06-2024 – Oosterzee (OTZ00) H 331: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.795734)

06-06-2024 – Westeind 3A te Oosterzee: verleende vergunning bouwen van een schuur/loods (OV 20230591)

06-06-2024 – Straatweg 52, 8531 PZ Lemmer, Oosterzee (OTZ00) D 2831: melding opslaan van grond en baggerspecie. (Z.795786)

06-06-2024 – Grevenweg 3 te Vegelinsoord: verleende evenementenvergunning organiseren van dorpsfeest Vegelinsoord (EV 20240076)

05-06-2024 – Dubbelstraat 5, 8561 BC Balk: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van 9 appartementen en 9 bergingen . (Z.795252)

05-06-2024 – Oosterzee (OTZ00) K 135: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.795513)

05-06-2024 – Wielewei 4, 8531 ZX Lemmer, Verzoeklocatie 2024052900925: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark (wijzigen eerder verleende vergunning OV 20230399). (Z.794980)

05-06-2024 – Koaiwei 7 te Bakhuizen: verleende vergunning vernieuwen van de bovenbouw van de bestaande werktuigenloods (voormalige ligboxenstal) (OV 20230735)

05-06-2024 – It Set 4, 8511 AK Goingarijp: aanvraag omgevingsvergunning ombouwen van garage naar slaapkamer en badkamer, en vergroten van de dakkappel . (Z.795498)

05-06-2024 – It Súd 44, 8512 AJ Broek: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit. (Z.795502)

05-06-2024 – Park Herema State te Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van muzikaal evenement Herema Park Live (EV 20240059)

05-06-2024 – Vuurtorenweg 2, 8531 HJ Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de bedrijfshal. (Z.795257)

05-06-2024 – De Fryske Marren – De Swipedei (paardenkoersen) – Uilke Boonstralaan 2 te Joure

05-06-2024 – Langweer (LWR02) N 3: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.795561)

05-06-2024 – Brink te Oudemirdum en F.D. Hoekstraplein te Balk: verleende standplaatsvergunning (SV 20240014)

05-06-2024 – Middenweg 105 te Bantega: verleende evenementenvergunning organiseren van het dorpsfeest Banteg (EV 20240055)

05-06-2024 – Uilke Boonstralaan 2 te Joure: verleende evenementenvergunning houden van De Swipedei (paardenkoersen) en Jouster Merke koersen (EV 20240020)

05-06-2024 – Slachtedyk 28, 8501 ZA Joure: aanvraag omgevingsvergunning gebruiken van de bedrijfswoning als reguliere woning. (Z.795255)

05-06-2024 – De Fryske Marren – dorpsfeest Bantega – Middenweg 105 te Bantega

05-06-2024 – Streek 4, 8464 NA Sintjohannesga: aanvraag omgevingsvergunning vervangen van de pui van de schuur. (Z.794982)

05-06-2024 – Industrieweg 1, 8531 PA Lemmer, Industrieweg 1A, 8531 PA Lemmer: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning realiseren van een extra verdiepingsvloer. (Z.789031)

05-06-2024 – Pasteurweg 10, 8503 AB Joure: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning vervangen van de bestaande gevelpui en plaatsen van een verdiepingsvloer. (Z.788627)

05-06-2024 – Douwe Egberts Plein 1a, 8501 AB Joure, Verzoeklocatie 2024053100582: melding Voedsel bereiden, geen voedingsmiddelenindustrie. (Z.795418)

05-06-2024 – Gerben Bootsmastraat 51, 8531 EN Lemmer: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning Vervangen deel van de enkele beglazing en aanbrengen van extra dakisolatie. (Z.787233)

05-06-2024 – Kennisgeving voornemen tot verhuur van een perceel grond en het vestigen van een (huurafhankelijk) recht van opstal

05-06-2024 – Troelstraweg 5, 8524 DK Teroele, Troelstraweg 7 t/m 13 te Teroele: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning aanleggen van een toegangsweg. (Z.793749)

05-06-2024 – Wiidswâl 71, 8465 PT Oudehaske: melding ophogen van de tuin. (Z.795263)

04-06-2024 – Weegschaal 19, 8531 NJ Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. (Z.794160)

04-06-2024 – (LWR02) M 27: melding Ophogen tuin eilandje in Jentsjemar. (Z.795258)

04-06-2024 – Sinnebuorren, achter Midstraat 129 en 131, Joure: aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 kleine bedrijfsruimtes en 2 appartementen (OV 20220557)

03-06-2024 – Harichsterdyk 28, 8571 RL Harich: verleende omgevingsvergunning wijzigen van de gevels en vergroten van de dakkapel. (Z.784741)

03-06-2024 – Langweer (LWR02) L 1629: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.795011)

03-06-2024 – Utbuorren 45, 8493 MA Terherne: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen van de recreatiewoning. (Z.794698)

31-05-2024 – Lytse Side 9, 8561 AX Balk: verleende omgevingsvergunning plaatsen van zonnepanelen. (Z.778932)

31-05-2024 – Plattedijk 32, 8531 PD Lemmer: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.794691)

31-05-2024 – Doniapark 116, 8525 GV Langweer: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de vakantiewoning (legalisatie). (Z.794325)

31-05-2024 – Vastgesteld bestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg

31-05-2024 – Benoemen centraal stembureau 2023 – 2026

31-05-2024 – Wijziging centraal stembureau 1 juni 2024

31-05-2024 – Langweer (LWR02) B 4281: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.794664)