NVWA verlaagt handhavingsgrens vangletsel pluimvee

26-03-2023 BALK – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treedt vanaf 1 januari 2024 handhavend op als er bij 1% of meer van de dieren in een koppel pluimvee vangletsel wordt geconstateerd. In die gevallen legt de NVWA een bestuurlijke boete op aan zowel pluimveehouders als aan de betrokken vangploegen. De NVWA zet met de lagere handhavingsgrens in op verdere verbetering van het welzijn van pluimvee tijdens het vangen en het transport. Tot 1 januari hanteert de NVWA nog de huidige handhavingsgrens van 2%.

Het is wettelijk verboden om dieren te vervoeren of te laten vervoeren op een zodanige wijze dat het de dieren letsel of onnodig lijden berokkent. Pluimvee wordt in containers vervoerd van de pluimveehouderij naar het slachthuis. De dieren worden daarvoor op het pluimveebedrijf door vangploegen gevangen en in de containers gedaan.

Als het vangen van het pluimvee onzorgvuldig gebeurt, kunnen dieren letsel oplopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gebroken vleugel of ernstige bloedingen. Gewonde dieren lijden erge pijn tijdens het vervoer en bij het onbedwelmd kantelen of het aanhangen in het slachthuis.

Uit metingen en de bevindingen uit het dagelijks toezicht blijkt dat het aantal overtredingen bij de binnenlandse koppels de afgelopen jaren flink is gedaald. Hieruit concludeert de NVWA dat de sector in staat is om pluimvee rustiger te vangen en zorgvuldiger met dieren om te gaan.

Door het verlagen van de handhavingsgrens verwacht de NVWA dat het welzijn van pluimvee tijdens het proces van vangen en transporteren nog beter gewaarborgd wordt. In de loop van 2023 voert de NVWA opnieuw een meting van vangletsel uit.

Inmiddels heeft de NVWA de sectorvertegenwoordigers per brief op de hoogte gesteld en verzocht om de achterban te informeren. De NVWA heeft de datum van 1 januari 2024 gekozen om de sector de gelegenheid te geven om het proces van vangen en laden verder te optimaliseren en vangletsel verder terug te dringen.

Geef een reactie