Noordoost-Nederland en Nedersaksen ondertekenen intentieovereenkomst voor waterstofregio

07-07-2022 BALK – De provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en Overijssel en de Duitse deelstaat Nedersaksen ontwikkelen een waterstofregio in Noordoost-Nederland en Nedersaksen. In deze regio gaan de provincies en Nedersaksen samenwerken in waterstofprojecten. Daarvoor hebben de Commissarissen van de Koning van de betrokken provincies en de minister-president van de Duitse deelstaat Nedersaksen, Stephan Weil, een intentieovereenkomst ondertekend. Met de gemeenschappelijke waterstofregio, een Crossborder Hydrogen Valley, dragen de deelnemende regio’s bij aan de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030.

De urgentie om de energietransitie te versnellen is duidelijk: naast klimaatverandering versterkt de oorlog in Oekraïne de noodzaak om over te stappen op duurzame energie. De provincies en de Duitse deelstaat willen de ‘Hydrogen Valleys’, die aan weerszijden van de grens in ontwikkeling zijn, met elkaar verbinden. Dat gebeurt door lopende projecten aan elkaar te koppelen en nieuwe gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen. De ondertekening van de intentieovereenkomst laat zien dat de betrokken partijen vaart willen maken.

Met de overeenkomst ondersteunen de regio’s de voorstellen die bedrijven en kennisinstellingen indienen voor financiering in het kader van verschillende EU-regelingen, bijvoorbeeld van het EU Clean Hydrogen Partnership. Ook zeggen de regio’s toe andere financieringsmogelijkheden en ondersteuning te onderzoeken en initiatiefnemers aan te moedigen er gebruik van te maken.

Sneller groen én onafhankelijk
Door de samenwerking tussen organisaties en kennisinstellingen te ondersteunen en samen projecten te ontwikkelen, kunnen de regio’s vraag en aanbod van (liefst groene) waterstof bovenregionaal aan elkaar koppelen. Dat leidt tot kennisuitwisseling, werkgelegenheid, schaalvergroting en lagere prijzen van groene waterstof. Door het gebruik van waterstof aantrekkelijker te maken, versnellen we de energietransitie én worden we sneller onafhankelijk van buitenlandse import van energie.

Het gaat om projecten in de hele waterstofketen: van productie, distributie en opslag tot gebruik van groene waterstof. En op tal van toepassingsterreinen, waaronder het gebruik van waterstof als grondstof en als energiebron in de industrie. Ook gaat het om het gebruik van waterstof als emissievrije brandstof in de mobiliteit (weg-, water-, spoor- en luchtverkeer) en het gebruik voor verwarming en koeling van gebouwen. 

Geef een reactie