Noordelijke subsidie voor innovatieve projecten gaat open: Tender Valorisatie

16-09-2022 BALK – Maak jij als ondernemer met jouw project impact op Noord-Nederland? Zorg je voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en probeer je met partners dingen uit? Met de Tender Valorisatie 2022 uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) word jij uitgedaagd om met innovatieve ideeën te komen. Vanaf maandag 19 september kun je de subsidie via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) aanvragen.

De Tender Valorisatie – met een budget van € 6 miljoen – is de eerste subsidieregeling uit het nieuwe EFRO-programma 2021-2027. Binnen dit programma werken de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en Economic Board Noord-Nederland samen aan het versterken en ontwikkelen van de regionale economie in het noorden.

“Ik ben ervan overtuigd dat we maatschappelijke vraagstukken niet alleen kunnen oplossen, daarvoor hebben we elkaar nodig: ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, netwerken en maatschappelijke organisaties. Zoek de samenwerking op voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland”, zegt gedeputeerde Friso Douwstra.

Vernieuwend prototype product, dienst of proces
Met de Tender Valorisatie 2022 werken ondernemers aan het testen, bouwen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces. Hierbij benutten ze de kansen van de 4 transities (energie, circulair, digitalisering en gezondheid) uit de regionale innovatiestrategie (RIS3). De ondernemers dragen met hun project bij aan unieke, regionale, economische ontwikkelingen. Ook maken ze gebruik van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen. Bij voorkeur werken ze samen.

Op maandag 19 september wordt een webinar over de Tender Valorisatie 2022 georganiseerd, met daarin alle ruimte voor vragen. Je kunt je hiervoor aanmelden via het SNN(externe link).

Aanvraagproces van start
Het aanvraagproces van de Tender Valorisatie 2022 verloopt in drie stappen:

  1. Indienen projectvoorstel in 2 pagina’s
  2. Ontvangst verslag en reflectie
  3. Indienen volledige subsidieaanvraag

Vanaf maandag 19 september kunnen de eerste projecten hun projectvoorstel op 2 pagina’s inleveren. Ga naar de website van het SNN(externe link) voor meer informatie over het aanvraagproces, de uitvoeringsregeling en de voorwaarden.

Over de regionale innovatiestrategie (RIS3) en het EFRO-programma

De kansen voor het noorden liggen in 4 grote transities, die zijn vastgelegd in onze regionale innovatiestrategie (RIS3). Dit zijn: van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energie, van zorg naar duurzame gezondheid en van analoog naar digitaal. Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden kansen voor een duurzame en brede welvaart. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa. 

Het EFRO-programma 2021-2027 is één van de Europese programma’s dat middelen beschikbaar stelt om de doelen en kansen van deze regionale innovatiestrategie te bereiken. Met het nieuwe EFRO-programma kunnen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, netwerken en maatschappelijke organisaties samen werken aan nieuwe innovaties die bijdragen aan de duurzame en brede welvaart. Binnen het programma is ook ruimte voor het verbeteren van het innovatie-ecosysteem en het versterken van de randvoorwaarden daarvan. Hierbij wordt het ondernemersklimaat versterkt en het aantal innovatieve ondernemers vergroot.

Geef een reactie