Nog veel ondernemingen met extra belastingschuld na coronaperiode

11-03-2023 BALK – Het kabinet roept ondernemers op tot actie als zij een achterstand hebben in het aflossen van hun belastingschuld die in de coronaperiode is ontstaan. De Belastingdienst informeert deze ondernemers de komende tijd proactief over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen. Er zijn 73.000 ondernemers die nog niets hebben afgelost sinds 1 oktober 2022.

In oktober 2022 zijn 266.000 ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis, begonnen met het aflossen van hun opgebouwde schuld. Hier hebben zij 60 maanden de tijd voor. Sinds de start van de aflossingsregeling zijn er ruim 21.000 ondernemers die hun opgebouwde belastingschuld volledig hebben afgelost. Ruim 138.000 ondernemers lopen op schema met het aflossen. Er zijn echter ook 103.000 ondernemers met een betaalachterstand, en daarvan hebben ruim 73.000 ondernemers nog geen enkele aflossing gedaan.

Omdat er nog zo veel ondernemers achterlopen met het aflossen van de opgebouwde schuld of zelfs helemaal nog niets hebben afgelost, zoekt de Belastingdienst vanaf deze maand extra contact. Ondernemers worden gewezen op de mogelijkheden voor extra uitstel en op de mogelijkheden om in contact te komen met hulpverleningsinstanties zoals gemeenten en Kamer van Koophandel.

In februari hebben ondernemers met een betalingsachterstand al een brief ontvangen met informatie. In maart ontvangen alle ondernemers een nieuwe brief met daarin ook een schuldoverzicht. In dit overzicht staat de totale belastingschuld, zowel de opgebouwde coronaschuld als overige belastingschulden. Als ondernemers geen verdere actie ondernemen, volgt er in april nog een brief, waarin ondernemers opgeroepen worden om binnen 2 weken de opgebouwde achterstand in te lopen. Ook dan hebben ondernemers nog de mogelijkheid om versoepelingen aan te vragen.

Vanaf half mei gaat de Belastingdienst over tot het versturen van beschikkingen naar ondernemers die ondanks de eerdere brieven geen actie hebben ondernomen. Met zo’n beschikking kan een betalingsregeling worden ingetrokken. Ondernemers hebben na het ontvangen van deze brief nog 2 weken de tijd om hun schuld te betalen. Vervolgens zal de Belastingdienst gefaseerd starten met invorderingsmaatregelen.

Geef een reactie