Nieuwe wethouders De Fryske Marren benoemd

15-07-2022 BALK – Gemeente De Fryske Marren heeft een nieuw college. Op woensdagavond 13 juli zijn de nieuwe wethouders tijdens de raadsvergadering benoemd en geïnstalleerd. Remboud van Iddekinge (FNP), Chris van Hes (FNP), Luciënne Boelsma-Hoekstra (CDA), Barbara Gardeniers (CDA), Janita Tabak (PvdA) en Irona Groeneveld (GroenLinks) vormen nu samen met burgemeester Fred Veenstra en gemeentesecretaris Ditta Cazemier de komende vier jaar het college.

Burgemeester Fred Veenstra: “It is goed dat der foar de simmer in nij kolleezje foarme is, dat mei faasje oan de slach kin foar De Fryske Marren. Ik sjoch út nei in konstruktive en kollegiale gearwurking, net allinnich yn it kolleezje, mar ek mei ús gemeenteried, organisaasje en ús ynwenners.”

Afscheid vertrekkende wethouders
Met de komst van het nieuwe college nemen ook drie wethouders afscheid van De Fryske Marren: Jos Boerland (VVD), Roel de Jong (PvdA) en Frans Veltman (CDA). “Ofskied fan in prachtich amt yn de moaiste gemeente fan Nederlân” volgens Frans Veltman. Met mooie persoonlijke woorden van, een helaas wegens een kleine medische ingreep afwezige, burgemeester Fred Veenstra, bedankte De Fryske Marren hen hartelijk voor alles wat ze gedaan en betekent hebben voor onze gemeente.

Benoeming nieuwe raadsleden
Door de benoeming tot wethouder zijn Remboud van Iddekinge en Luciënne Boelsma niet langer lid van de gemeenteraad. In hun plaats zijn Wiebe Hoekstra (FNP) en Theo Nota (CDA) als nieuwe raadsleden benoemd.

Coalitieakkoord ondertekend
Voorafgaand aan de raadsvergadering ondertekenden de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen FNP, CDA, PvdA en GroenLinks het coalitieakkoord ‘Fûnemint foar moarn’. Het coalitieakkoord werd tijdens de raadsvergadering aan de gemeenteraad aangeboden.

Geef een reactie