Neerslagtekort gedaald

04-06-2022 BALK – Door de neerslag en lagere temperaturen van de afgelopen weken is het neerslagtekort in ons beheergebied afgenomen naar 80 mm. De grondwaterstanden zijn lokaal gestegen of de daling is tot stilstand gekomen. De komende periode wordt warmer en droger weer verwacht met nog steeds af en toe neerslag.

Onze maatregelen blijven hetzelfde als voorgaande weken. In de gebieden die lager liggen dan de Friese boezem kunnen we waar nodig voldoende water aanvoeren. De neerslag die valt, proberen we zo goed mogelijk vast te houden.

Grafiek neerslagtekort 3 juni

We vragen grondgebruikers om gebruik van slootwater voor beregening of plasdras zetten van weilanden af te stemmen met de rayonbeheerders van het Wetterskip. Deze zijn bereikbaar via het algemene nummer: 058 – 292 22 22. Aanvoer van water en onttrekking moeten in evenwicht blijven en mag niet leiden tot zichtbare peilverlaging.

Volgende droogte-update
Op basis van de huidige weersverwachting gaat het neerslagtekort in het beheergebied richting normale waarden voor deze tijd van het jaar (zie: stippellijn). Ook horen de weersverwachtingen bij een gewone zomer. Er volgt weer een nieuwe droogte-update uit als de situatie daartoe aanleiding geeft. 

Geef een reactie