Nederlandse zuivelindustrie op koers met reduceren CO2-emissie

05-07-2024 BALK – KWA bedrijfsadviseurs heeft voor de Nederlandse zuivelorganisatie NZO onderzocht in welke mate de Nederlandse zuivelindustrie op koers ligt om de CO2-emissie te reduceren richting 2030. Het onderzoeksbureau stelt vast dat de zuivelfabrieken met hun voorgenomen plannen de beoogde doelen kunnen halen.

KWA heeft voor het onderzoek een theoretische CO2-reductielijn voor de zuivelindustrie tot aan 2030 bepaald. Deze lijn is gemaakt op basis van geactualiseerde doelstellingen en de ontwikkelingen van Europese en nationale wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de zuivelindustrie. Daarbij betreft het de scope 1 emissies. Dat zijn de emissies van de productielocaties in de zuivelindustrie.

Naast deze CO2-reductielijn zijn met een lijn de energiebesparingsplannen van de Nederlandse zuivelfabrieken gezet en vergeleken met de theoretische lijn. Uit dit overzicht is af te lezen dat in 2030 de zuivelfabrieken in lijn lopen met de theoretische lijn, wat betekent dat de zuivelindustrie haar bijdrage aan de reductie in 2030 gaat behalen.

Uit een nadere analyse van de maatregelen blijkt dat de belangrijkste maatregelen gaan over proceswarmte en elektrificatie. Bij implementatie van deze maatregelen lopen de zuivelfabrieken tegen een aantal randvoorwaarden aan zoals een gebrekkige infrastructuur voor de inzet van alternatieve brandstoffen en problemen bij vergunningen voor het aanleggen van kabels en het ombouwen van de fabriek. Daarnaast brengen de maatregelen hoge kosten met zich mee.