Nederlands areaal voor tarweteelt krimpt met 25% in 2024

01-07-2024 BALK – In 2024 telen Nederlandse akkerbouwers op ruim 97.000 hectare tarwe. Dit is 25% minder dan in 2023. De totale oppervlakte voor akkerbouwgewassen is vergeleken met 2023 met 2% afgenomen tot 535.000 hectare. De oppervlakte uien, suikerbieten en vezelgewassen nam ten opzichte van 2023 toe. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de landbouwtelling 2024 van het CBS.

Onder andere vanwege de natte weersomstandigheden in het najaar van 2023 wordt er in 2024 vergeleken met vorig jaar op ongeveer 41.000 hectare minder wintertarwe geteeld. Het areaal wintertarwe is 34% ingekrompen en bedraagt nog circa 80.000 hectare. Het areaal zomertarwe bedraagt ruim 17.000 hectare en is bijna verdubbeld ten opzichte van 2023.

De teelt van gerst kent een uitbreiding in het areaal van 10% tot 39.000 hectare. Het areaal zomergerst breidde met 25% uit tot 25.700 hectare, terwijl het areaal wintergerst een krimp van 10,6% kent tot ruim 13.000 hectare. De arealen van overige granen zoals rogge, haver en triticale zijn ook afgenomen in 2024.

Het totale areaal beslaat in 2024 circa 32.700 hectare en is daarmee met 12,2% toegenomen in vergelijking tot vorig jaar. Op 86% van het areaal worden gele zaaiuien geteeld en op 14% rode zaaiuien. De teelt van tweedejaars poot- en plantuien kende een uitbreiding in oppervlakte van 14,3% naar ruim 6.000 hectare.

De oppervlakte waarop consumptieaardappelen worden geteeld is in 2024 vergeleken met 2023 met 4,3% toegenomen tot ruim 78.000 hectare. Het areaal pootaardappelen is met 40.000 hectare vergelijkbaar met het vorig jaar. Het areaal zetmeelaardappelen nam met 7,9% af tot 39.000 hectare. 

Het areaal vezelgewassen is in 2024 gegroeid. Er wordt dit jaar circa 7.000 hectare vlas en hennep verbouwd. De oppervlakte veldbonen is in 2024 vergeleken met vorig jaar met 32% gedaald naar bijna 3.000 hectare.