Nederland voerde in 2022 voor 122,3 miljard euro aan landbouwgoederen uit

24-01-2023 BALK – In 2022 heeft Nederland voor 122,3 miljard euro aan landbouwgoederen uitgevoerd. Dat is ruim 17% meer dan in 2021. De toename van de waarde van de landbouwexport komt door hogere exportprijzen.

De Nederlandse economie heeft in 2022 naar schatting 49,6 miljard euro verdiend aan de export van landbouwgoederen. Daarvan is 44,9 miljard euro verdiend aan export van Nederlandse makelij en 4,7 miljard euro aan de wederuitvoer van landbouwgoederen die in het buitenland geproduceerd zijn.

De meeste landbouwgoederen hadden in 2022 een hogere exportprijs dan in 2021. De exportwaarde van de productgroep zuivel en eieren gestegen van nam met 35% toe tot 11,9 miljard euro in 2022. De exportwaarde van sierteeltproducten daalde van 11,9 miljard euro in 2021 tot 11,5 miljard euro in 2022.

Vlees werd aanzienlijk duurder. De exportwaarde van vlees is toegenomen van 9,4 miljard euro in 2021 tot 11,0 miljard euro in 2022. Bij de andere veel uitgevoerde producten nam de exportwaarde ook toe door hogere prijzen, alleen bij fruit was de export in 2022 lager dan een jaar eerder.

De export naar alle belangrijke landbouwbestemmingen is in 2022 fors in waarde gegroeid. Duitsland blijft verreweg de belangrijkste bestemming, met een aandeel van 24% in de Nederlandse landbouwexport. Het aandeel is wel iets afgenomen doordat de groei van de landbouwexport naar Duitsland met 13% lager dan gemiddeld is. De export naar Spanje steeg met 25% het sterkst. Ook de uitvoer naar de Verenigde Staten groeide fors  en nam met 24% toe.

Geef een reactie