Natuurmonumenten wil naast stikstof ook aandacht voor droogtecrisis

06-08-2022 BALK – Voor de derde keer in vijf jaar tijd heeft Nederland te kampen met extreme droogte en er is nu zelfs sprake van een officieel watertekort. Consumenten, boeren en bedrijven wordt gevraagd spaarzaam om te gaan met water. Deze maatregelen helpen op de korte termijn, maar lossen de structurele droogte met alle schade voor natuur en mensen niet op. Natuurmonumenten wil dat de middelen uit Nationaal Programma Landelijk Gebied optimaal ingezet gaan worden om toekomstige droogte te voorkomen.

Door klimaatverandering valt er in een jaar meer regen dan vroeger, maar concentreert deze neerslag zich in de herfst en de winter. Omdat Nederland is ingericht om water zo snel mogelijk af te voeren ontstaan in het voorjaar en zomer, wanneer boeren en consumenten het meeste water nodig hebben, grote tekorten. Op jaarbasis is er geen neerslagtekort, maar vooral een gebrek aan waterberging.

De impact op de natuur is groot, door gebrekkige waterberging verdrogen natuurgebieden en sterven bedreigde planten- en diersoorten. Waar grondwaterstanden gedaald zijn, staat de natuur zo onder druk dat een droge zomer extra hard aankomt. Het natuurlijk evenwicht komt meer en meer in gevaar en ook boeren zien hun gewassen verdrogen. Door de droogte stijgt bovendien de watervraag bij consumenten, boeren en bedrijven wat de druk op de verdroogde natuurgebieden verder vergroot.

Natuurmonumenten vraagt een structurele oplossing voor de droogte. Het kabinet heeft nu ruim 24 miljard beschikbaar gemaakt in een fonds voor een transitie in het landelijk gebied. Dit geld is er echter niet alleen om de stikstofdepositie te reduceren, maar ook om de waterproblematiek en het klimaatprobleem aan te pakken. Natuurmonumenten wil daarom dat het fonds zoveel mogelijk ingezet gaat worden voor maatregelen die bewezen effectief zijn om tegelijkertijd de stikstof-, water- en klimaatcrisis op te lossen.

Geef een reactie