Monitor ‘Duurzaam diervoeder’ gelanceerd

05-07-2024 BALK – De Nederlandse vereniging voor de diervoederindustrie Nevedi heeft samen met ketenpartners de Monitor ‘Duurzaam diervoeder’ gelanceerd om op een transparante manier de bijdrage van diervoeder aan de verdere verduurzaming van de dierlijke ketens inzichtelijk maken. De monitor is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Ook zijn er afspraken gemaakt tussen de diervoedersector en de verschillende dierlijke ketens over het verder kunnen verduurzamen van diervoeders.

Met experts van binnen en van buiten de diervoedersector zijn criteria voor duurzaam diervoeder bepaald. Uitgangspunten waren de meetbaarheid, de aansluiting bij internationaal geaccepteerde rekenmethoden, handelingsperspectief voor de diervoederbedrijven en een eenvoudige implementatie. Op basis hiervan zijn vier thema’s vastgesteld: klimaat, biodiversiteit, circulariteit en regionale herkomst. Elk thema heeft één of meer kritische prestatie-indicatoren om de voortgang te meten.

Voor de monitor is een nulmeting gedaan over 2018 om het startpunt te bepalen. Met deze inzichten zijn gesprekken gevoerd met de diverse dierlijke ketens over de stappen in de periode tot 2030, in lijn met de verduurzamingsagenda van de ketens. Zo zijn er afspraken met de pluimveesectoren, de kalversector en de varkenssector. Met de zuivelsector sluiten doelen aan op ambities van de Duurzame Zuivelketen.