Minder asielverzoeken in eerste kwartaal 2023

25-04-2023 BALK – In het eerste kwartaal van 2023 hebben bijna 6,9 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend. Dat is bijna 36 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2022, maar 7 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Het aantal nareizigers dat naar Nederland kwam, steeg met 23 procent vergeleken met het laatste kwartaal van 2022. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste asielcijfers van Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In het eerste kwartaal van 2023 dienden 6 910 asielzoekers een eerste asielverzoek in. Dat is 3 835 minder dan het kwartaal ervoor, maar 460 meer dan in het eerste kwartaal van 2022. De meeste asielzoekers kwamen uit Syrië. Andere nationaliteiten die vaak een verzoek deden zijn Jemenieten en Somaliërs. Hoewel Syriërs de grootste groep asielzoekers vormen, daalde het aantal asielverzoeken vergeleken met het laatste kwartaal van 2022 (-63 procent). Ook daalde het aantal asielverzoeken van mensen met de Turkse nationaliteit (-32 procent).

Meer Syrische en Turkse nareizigers
In het eerste kwartaal van 2023 kwamen 1.895 nareizigers naar Nederland. Dit zijn er 320 meer dan het kwartaal daarvoor, maar 675 minder dan in het eerste kwartaal van 2022. De meeste nareizigers kwamen uit Syrië (1 085) en Turkije (265). Andere nareizigers komen onder andere uit Eritrea en Jemen. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2022, kwamen vooral meer Syrische (+ 320) en Turkse (+50) nareizigers naar Nederland.

Internationale ontwikkelingen
In het eerste kwartaal deden 105 Oekraïners een eerste asielverzoek; dit is ongeveer een derde van het aantal in het vierde kwartaal van 2022. Ook deden 90 mensen met een Russische nationaliteit een eerste asielverzoek. Dat is minder dan in het vierde kwartaal van 2022, toen waren dat er nog 225.

De meeste Oekraïners die vanaf het begin 2022 vanwege de oorlog naar Nederland kwamen, kregen tijdelijk bescherming door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie en mogen tot 4 maart 2024 in Nederland blijven. Door deze regeling hoeven Oekraïners geen asielprocedure te doorlopen. Een aantal Oekraïners bleek niet onder deze richtlijn te vallen, en moet toch een asielprocedure doorlopen. Hun asielverzoek wordt met terugwerkende in de maand van hun registratie in Nederland geteld. De voorlopige cijfers van het CBS kunnen hierdoor afwijken van de cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Geef een reactie