Melkveestapel bleef bij Landbouwtelling 2022 stabiel

18-03-2023 BALK – Op grond van de Landbouwtelling 2022 is het aantal melkkoeien in Nederland in 2022 met 1,57 miljoen nagenoeg gelijk gebleven aan 2021. Vergeleken met vijf jaar geleden lag het aantal 7% lager. Het aantal varkens nam met 1,6% af, terwijl de geitenstapel met 1% groeide. Dit meldt het CBS.

Het aantal stuks jongvee voor de melkveehouderij nam ten opzichte van de Landbouwtelling van 2021 met 1,6% toe naar 982.000. Vorig jaar waren er 14.700 bedrijven met melkvee, 3% minder dan in 2021. Ten opzichte van 5 jaar eerder is dat aantal met bijna 20% afgenomen. Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf groeide van 103 in 2021 naar 107 in 2022.

Op 1 april 2022 telde Nederland in totaal 3,8 miljoen runderen, 0,4% meer dan een jaar eerder. Vergeleken met 2017 waren er 6% minder runderen. Het totaal aantal vleeskalveren daalde in 2022 met 0,4% naar ruim 1 miljoen en bleef daarmee nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Vergeleken met 2017 is het aantal met 9% toegenomen. 

De varkensstapel daalde in 2022 vergeleken met een jaar met 1,6% naar 11,3 miljoen dieren. Ten opzichte van 2017 is de varkensstapel met 9% ingekrompen. Het aantal bedrijven met varkens daalde vorig jaar vergeleken met 2021 met 4% naar bijna 3.300. In 5 jaar tijd nam het gemiddeld aantal varkens per bedrijf met bijna 20% toe naar 3.400.

Het aantal melkgeiten steeg in 2022 met 1% naar bijna 489.000, vergeleken met vijf jaar eerder is de geitenstapel met 30% gegroeid. Meer dan de helft van de melkgeiten was vorig jaar in de provincies Noord-Brabant en Gelderland te vinden. In Noord-Brabant nam het aantal melkgeiten in 2022 met 3,4% af ten opzichte van een jaar eerder en in Gelderland met 0,2%.

Geef een reactie