Melkveehouders en zuivelindustrie ageren samen tegen stikstofplannen

17-06-2022 BALK – De partijen in de zuivelsector erkennen dat er forse opdrachten liggen op het gebied van natuur, landbouw, water, bodem en klimaat. Daar wordt ook aan gewerkt. De laatste jaren zijn er verschillende oplossingen aangedragen voor een concrete reductie van de ammoniakemissie, maar het kabinet heeft daar tot op heden niets mee gedaan, stellen de vijf organisaties achter ZuivelNL.

De stapeling van de diverse aangekondigde maatregelen waar de zuivelketen mee te maken heeft vraagt om integrale oplossingen. Dat wordt ook door de ledenorganisaties van ZuivelNL onderschreven. Die hebben afgesproken meer samen te werken. ZuivelNL zal de ledenorganisaties hierbij ondersteunen en waar nodig financieren. Innovatie is daarbij leidend. Er is veel kennis beschikbaar, innovatieprojecten lopen al, nieuwe initiatieven kunnen gefaciliteerd worden. De sectorpartijen gaan ook de sociaal-economische gevolgen van de kabinetsplannen in beeld brengen.

Geef een reactie