Meer geld voor energiezuinige investeringen van bedrijven in 2023

30-12-2022 BALK – Ondernemers hebben volgend jaar flink meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige technieken. In 2023 is hiervoor 249 miljoen euro beschikbaar via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een verhoging van 100 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar.

Met de EIA-regeling ondersteunt de overheid energiezuinige investeringen. Bedrijven die investeren in technieken die staan op de Energielijst, kunnen via de EIA 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt hun fiscale winst en maakt de investering voor hen daarmee goedkoper.

Elk jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Voor 2023 zijn er energietechnieken toegevoegd en verwijderd. Ook zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. Met de Energielijst 2023 wordt vooral ingezet op zuinig gebruik van energie en het vermijden van uitstoot van broeikasgassen. Er wordt ook rekening gehouden met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de terugverdientijden van nvesteringen.

Sommige investeringen zijn verwijderd omdat de terugverdientijd hiervan flink korter is geworden. Financiële steun van de overheid is daardoor niet langer nodig; de ondernemer merkt al snel het financiële voordeel van een lagere energierekening. Daarnaast zijn er nieuwe investeringen in de Energielijst 2023 opgenomen. Bijvoorbeeld voor elektrificatie, benutting van restwarmte en CO2-emissiereductie.

Energie-investeringen vanaf 2.500 euro komen al in aanmerking, met een maximum van 138 miljoen in 2023.  Het verhoogde budget voor 2023 ondersteunt energiezuinige investeringen voor een totaalbedrag van 2,3 miljard euro.

Geef een reactie