Meer dan de helft van Nederlandse melk werd in 2021 verwerkt tot kaas

11-07-2022 BALK – Met de uitgave Zuivel in Cijfers 2021 biedt de ketenorganisatie voor de zuivelsector een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector. De Nederlandse zuivelindustrie verwerkte in 2021 ongeveer 14,3 miljard kilo melk, ruim 2% minder dan in 2020. Meer dan de helft daarvan was bestemd voor de kaasproductie. Deze nam met bijna 2% af, tot een volume van 955.000 ton.

De Nederlandse melkproductie daalde in 2021 met 2,5% tot een volume van 13,84 miljard kilogram. Van deze daling is 0,3% te relateren aan het schrikkeldag effect. Belangrijke redenen voor de afname van de melkproductie waren onder andere de tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer, de hoge energie- en veevoerprijzen en de onzekerheid rondom de stikstofmaatregelen. Door de hoge veevoerprijzen is er minder krachtvoer gebruikt. Dit zorgde niet alleen voor minder melk, maar ook voor lagere gehaltes voor vet en eiwit.

De totale Nederlandse uitvoerwaarde van zuivel nam in 2021 met bijna 9% toe, uitkomend op een niveau van 8,2 miljard euro. Dit was niet alleen het resultaat van de fors hogere marktprijzen van zuivel, maar ook bij bijna alle producten van herstel van het volume na het eerste coronajaar. Bij de productgroep kaas steeg het volume van de omzet met 3% en de omzetwaarde met 5%. In 2021 werd in totaal ruim 945.000 ton kaas geëxporteerd. Opvallend was de sterke afname van de export van Nederlandse kaastypes met bijna 25.000 ton.

De Europese Unie is van oudsher met afstand de belangrijkste afzetregio voor Nederlandse zuivelproducten. In 2021 vertegenwoordigden de leveringen naar lidstaten binnen de Europese Unie ruim 70% van de totale uitvoerwaarde. België, Duitsland en Frankrijk, zijn in waarde goed voor meer dan de helft van de totale Nederlandse zuivelafzet. Nederland is één van de meest actieve lidstaten van de Europese Unie op de wereldmarkt. Het Nederlandse aandeel in de wereldhandel van 93,0 miljard kilogram melkequivalenten was ruim 4%.

Geef een reactie