Meer aandacht en geld nodig voor wegen

23-06-2022 BALK – Er is meer geld nodig voor het onderhoud van de wegen. Het college van b&w van De Fryske Marren vraagt daarom de raad om in te stemmen met een voorstel om hiervoor ruim € 1,7 miljoen beschikbaar te stellen. Ook in deze branche is alles duurder geworden. Ook blijkt uit onderzoek dat er vaker onderhoud nodig is dan eerder verwacht. Er is geinventariseerd hoeveel geld er jaarlijks nodig is voor een veilig en duurzaam wegennet. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en dat moeten ze goed uitvoeren.

Oorzaken
Naast de stijgende kosten van duurzame materialen is er ook extra geld nodig omdat de wegen die in het veengebied liggen meer en vaker onderhoud nodig hebben dan wegen die daarbuiten liggen. Vanwege de droogte in de afgelopen jaren en het veen sneller inklinkt, hebben deze wegen extra aandacht. Ook steeds zwaardere en grotere (landbouw) voertuigen zorgen ervoor dat de wegen sneller beschadigen. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties die tot mogelijke schadeclaims kunnen leiden.

Duurzaamheid
De Fryske Marren doet mee aan het landelijk initiatief BouwCirculair. Deze samenwerking heeft als doel om de uitstoot van CO2 te verlagen door zoveel mogelijk materialen her te gebruiken. In dit samenwerkingsverband kijkt de gemeente naar duurzame oplossingen die kunnen worden bedacht op het gebied van verkeersveiligheid want dat is erg belangrijk.

Toekomst
Om de kosten in de toekomst te dekken stelt het college voor om de onderhoudsbegroting te verhogen. De eerste periode (2023-2024) met € 1,7 miljoen en in de begroting 2025- 2026 vooralsnog rekening te houden een bedrag van € 1,5 miljoen.

Geef een reactie