Maisoogst zal dit jaar vroeg starten

20-08-2022 BALK – Nog voor eind augustus zijn dit jaar de eerste percelen mais oogstrijp. Via het Agrility platform volgt de zaaizadenleverancier via satellietwaarnemingen verschillende percelen. Daaruit blijkt dat de mais snel afrijpt. Extra aandacht is nodig voor percelen die zijn verdroogd doordat ze niet konden worden beregend.

Het advies is dan om de verdroogde mais als er kolven inzitten, te hakselen zodra de korrels rijp zijn. Als de bladeren boven de kolven zijn afgestorven, zal de mais echter nauwelijks meer afrijpen en dan kan deze het beste direct worden gehakseld. Mais die door de verdroging geen kolven heeft gevormd is het best direct te oogsten als deze is uitgegroeid. Omdat deze maïs maar een drogestofgehalte heeft van ongeveer 25% kan een veehouder deze het beste inkuilen over een laag graskuil om het perssap op te vangen.

Vroeg gezaaide mais en dan met name de vroege maisrassen rijpen door het mooie weer nu ook snel af. Nu het voorlopig relatief warm en droog blijft, verwacht het gewasmodel dat deze mais in de laatste week van augustus het optimale drogestofpercentage van minimaal 36% bereikt. Dit wordt berekend via het Agrility computermodel dat alle bekende gegevens, zoals bodemdata, weersomstandigheden en satellietwaarnemingen combineert.

Er wordt ook gebruik gemaakt van actuele satellietbeelden van het gewas die het groeistadium aangeven. In combinatie met kennis van de afrijping van een ras en data uit andere jaren wordt zo een voorspelling gedaan over de afrijping.

Geef een reactie