Machine kost loonwerker jaarlijks 24,7% van de aanschafwaarde

04-03-2023 BALK – Voor loonwerkers en grondverzetbedrijven zijn de jaarlijkse machinekosten gemiddeld 24,7% van de aanschafwaarde van de machines. Dat stelt branchevereniging Cumela Nederland vast op basis van een analyse van de jaarrekeningen van in totaal 203 bedrijven die hebben deelgenomen aan de kengetallenvergelijking Cumela Kompas over 2021.

Veruit de drie grootste kostenposten voor loonwerk- en grondverzetbedrijven zijn afschrijvingen, reparatie- en onderhoudskosten en brandstofkosten. Bij een machine met een waarde van 100.000 euro bedroegen deze in 2021 respectievelijk 7400, 5600 en 6900 euro. 

Voor vrijwel alle kosten geldt dat deze in verhouding tot de aanschafwaarde bij de grondverzetbedrijven hoger zijn en bij de agrarische loonbedrijven juist lager. De aanschafwaarde van machines in het agrarisch loonwerk ligt duidelijk hoger, terwijl deze machines veel minder draaiuren per jaar hebben. Hierdoor zijn de kosten, zoals afschrijvingen, reparatie en onderhoud, juist lager.

Het beperkte verschil in brandstofkosten komt doordat het brandstofverbruik in de agrarische sector veel hoger ligt in vergelijking met het grondverzet. De verzekeringspremies liggen vanwege de grotere risico’s in het grondverzet juist hoger dan voor agrarische loonbedrijven.

Geef een reactie