Maai bermen nabij natuurgebieden in verband met natuurbrandrisico

14-08-2022 BALK – Brandweer Nederland roept Rijkswaterstaat, de provincies en gemeenten op om met spoed de bermen langs wegen ter hoogte van natuurgebieden te maaien en het maaisel op te ruimen. Dit met als doel het risico op natuurbranden vanuit wegen te verkleinen. ‘Het risico op natuurbranden die zich snel verspreiden, is op dit moment fors hoger in verband met de aanhoudende droogte.’ vertelt Anton Slofstra, portefeuillehouder natuurbrandbeheersing namens Brandweer Nederland.

De laatste weken zijn er al meerdere bermbrandjes geweest ten gevolge van autobranden, klapbanden, hete katalysatoren et cetera. Het maaien van de droge bermen en het opruimen van het maaisel kan ervoor zorgen dat deze branden minder snel overgaan in een natuurbrand.

Langdurige droogte
De brandweer is altijd voorbereid op een natuurbrand. Maar over het algemeen geldt dat de kans op natuurbranden toeneemt bij langdurige droogte, zoals nu het geval is. Daarom volgt nu dit verzoek. ‘De bermen en natuurgebieden zijn uiterst droog waardoor de vegetatie van grassen, heide en naaldhout én het op de grond liggende tak- en tophout verhoogd brandgevaarlijk is. Daarnaast is er ook minder bluswater beschikbaar uit beken, sloten en grachten door de stand van het oppervlaktewater. Hierdoor moet het water soms van verder komen.’

Sneller opschalen en preventieve maatregelen
De brandweer schaalt sneller op wanneer het natuurbrandrisico verhoogd is. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld in plaats van één brandweerwagen gelijk 4 of 8 auto’s sturen naar een natuurbrand die zich snel kan uitbreiden. Ook hebben we landelijke teams die we in kunnen zetten op het moment dat specialistische kennis nodig is bij grote of moeilijk te bestrijden natuurbranden in heel het land, bijvoorbeeld het droneteam en de handcrew. Daarnaast staat Defensie paraat om wanneer nodig bij te springen met een blushelikopter.

Maar de meeste winst valt te behalen met preventie, vertelt Anton: ‘Denk hierbij aan het anders inrichten van de natuur, door bijvoorbeeld buffers (sloot, zand et cetera) aan te brengen die ervoor zorgen dat de brand vanzelf stopt. Maar ook door bijvoorbeeld de bereikbaarheid binnen de natuur te vergroten, bermen kort te houden, de hoeveelheid snoei- en takhout in de natuur te beheersen en bluswatervoorzieningen aan te leggen. Zo zorgen we ervoor dat de branden die blijven ontstaan beheersbaar worden en blijven. Dit is echt iets wat we samen moeten doen met al onze partners in de natuur, en dit is niet binnen één dag geregeld.

Geen vuur in de droge natuur
Eerder riep de brandweer inwoners ook al op om extra alert te zijn, met de oproep om te genieten van de natuur, maar geen vuur te stoken in of nabij de droge natuur. Anton verduidelijkt: ‘Dat betekent niet barbecueën en geen vuurkorf of kampvuur aansteken in of nabij de natuur.’ Op het moment dat je zelf in aanraking komt met een natuurbrand dan vragen wij om dit zo snel mogelijk te melden. ‘Het is belangrijk dat je eerst zelf veilig bent, maar bel daarna zo snel mogelijk de hulpdiensten. Jouw melding kan helpen om een natuurbrand snel te ontdekken. Zo kan de brandweer hun werk doen en de brand zo goed en snel mogelijk bestrijden.

Geef een reactie