LTO wil koerswijziging in landbouwakkoord

22-03-2023 BALK – Om tot een succesvol landbouwakkoord te komen dat op draagvlak onder boeren en tuinders kan rekenen en ook op begrip vanuit de samenleving, roept LTO op tot een essentiële koerswijziging. Gegeven de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, de gewijzigde samenstelling van de Eerste Kamer, de enorme winst van de BoerBurgerBeweging en het verlies van vrijwel alle coalitiepartijen, is een wezenlijke aanpassing van het stikstofbeleid noodzakelijk, aldus LTO.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak vindt dat het stikstofbeleid aangepast moet worden. Tegelijkertijd wijst hij er op dat het opstellen van een landbouwakkoord geen verdere vertraging mag ondergaan. LTO houdt vast aan het jaar 2035 zoals dat in de huidige wet als eindstreep staat beschreven.

Ook moeten alle regelingen om de stikstofemissie terug te dringen gelijktijdig worden opengesteld, voor boeren en tuinders die willen stoppen, verplaatsen, omvormen, extensiveren of innoveren. Er zal meer budget moeten komen. Door nu vaart te maken, ontstaat dit jaar al forse reductie in de depositie waardoor de PAS-melders zicht krijgen op een oplossing. Daarnaast is het voor LTO een randvoorwaarde dat er geen gedwongen onteigening plaats zal vinden.

LTO wil ook af van de status die de kritische depositiewaarde in de wet en het rekenmodel Aerius heeft bij de vergunningverlening. De landbouworganisatie wil dat de ‘staat van instandhouding’ van de natuur weer centraal komt te staan in het stikstofbeleid, dat er een drempelwaarde van 0,5 mol wordt ingevoerd voor de vergunningverlening en dat ondernemers in het kader van vergunningverlening afgerekend worden op basis van hun feitelijke, meetbare uitstoot.

Geef een reactie