LTO wijst huidige concepttekst voor Landbouwakkoord af

09-05-2023 BALK – LTO heeft gister niet ingestemd met de huidige concepttekst van het Landbouwakkoord. De tekst biedt voor de organisatie onvoldoende perspectief om tot doorrekening over te gaan, een stap die nodig is op weg naar bestuurlijke consultatie en een  bredere ledenconsultatie. De kritiek op het concept werd breder gedeeld door verschillende deelnemers aan tafel. Dat biedt nog voldoende perspectief om een laatste poging te wagen om samen tot een Landbouwakkoord te komen.

De deelnemers aan het overleg hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken de komende anderhalve week nog forse verbeteringen aan te brengen op het stuk. Er is afgesproken dat er op woensdag 17 mei een stuk moet liggen dat kan worden doorgerekend of wordt afgewezen. In het laatste geval stopt het proces.

Bij een akkoord op doorrekening zullen alle deelnemers aan de hoofdtafel een bredere bestuurlijke consultatie organiseren. LTO heeft altijd aangegeven daarna ook een ledenconsultatie uit te voeren.

LTO zet zich in voor een akkoord dat perspectief biedt voor blijvers. De transitie die voorligt moet haalbaar zijn en moet worden gecombineerd met het versterken van het verdienvermogen van boeren en tuinders.

Om er uit te komen, zijn de komende anderhalve week nog forse stappen nodig op thema’s als beschikbaarheid van grond, het mestbeleid en economisch perspectief. LTO heeft ook altijd benadrukt dat er in het stikstofbeleid in het bijzonder een oplossing voor de legalisering van PAS-melders en interimmers moet worden geboden.

Geef een reactie