LTO stelt randvoorwaarden aan tweede gesprek met Remkes en kabinet

31-08-2022 BALK – LTO Nederland heeft een uitnodiging van bemiddelaar Johan Remkes ontvangen voor een tweede gesprek met leden van het kabinet. Op basis van het eerste gesprek heeft het kabinet de opdracht gekregenom rond een aantal gesprekspunten aanvullend informatie aan te leveren. Die punten staan nu ter bespreking op de agenda. Het betreffen geen onderhandelingen.

LTO heeft met andere landbouworganisaties afgestemd dat een tweede gesprek alleen wordt gevoerd als het gaat over oplossingen voor de vier door de landbouwsector ingebrachte cruciale punten. Voor LTO moeten er duidelijke vorderingen zijn op de volgende punten:

  • Het kabinet moet afzien van het vervroegd tijdpad naar 2030 voor het realiseren van de emissiedoelen
  • De doelen moeten los worden gemaakt van kritische depositiewaarden en er moet ruimte zijn om via innovatie aan een lagere emissie te werken.
  • Voor de PAS-melders moet een concrete en versnelde oplossing komen met een harde deadline.
  • Het kaartje met reductiedoelen voor de stikstofdepositie per regio moet van tafel.

LTO heeft aan Johan Remkes per brief laten weten dat dit de harde randvoorwaarden voor een gesprek zijn. Ook de andere landbouworganisaties doen dit.

Geef een reactie