LTO Noord: ‘Investeer in waterstof en groen gas’

13-05-2022 BALK – Het gebruik van aardgas staat onder druk. Boeren en tuinders zien kansen zoveel mogelijk waterstof en groen gas te produceren. LTO Noord roept de overheid op om boeren en tuinders hier in te helpen. Dat kan bijvoorbeeld via een investeringsfonds voor installaties en door te zorgen voor de  benodigde infrastructuur

Het elektriciteitsnet in Nederland zit op veel plekken vol. Hierdoor kunnen zonnepanelen en kleine windmolens niet worden aangesloten. Waterstof biedt hier een oplossing voor. Opgewekte energie kan namelijk worden omgezet in waterstof. Daardoor hoeft het niet het elektriciteitsnet op. Binnen het project ‘Growth2Green’ wordt onderzocht hoe alle zonnedaken in een omgeving aangesloten kunnen worden op een elektrolyser en vervolgens kunnen worden omgezet naar waterstof. Het waterstof kan vervolgens gebruikt worden als brandstof. 

LTO Noord is ook betrokken bij het project ‘Landbouw verduurzamen met waterstof’. Binnen dit project wordt onderzocht hoe bestaande landbouwbedrijven volledig energieneutraal kunnen worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de trekkers niet met diesel, maar met waterstof te tanken. Om dit soort projecten naar een hoger niveau te tillen verzoekt LTO Noord het ministerie van LNV om een investeringsfonds duurzame innovaties te ontwerpen voor de agrarische sector. 

Boeren en tuinders kunnen naast waterstof ook groen gas produceren door mest te vergisten. Door de mest in een grote silo te verwarmen zorgen bacteriën voor de productie van biogas. Dit biogas wordt gezuiverd, zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. De kosten voor de installatie om het gas om te zetten zijn vrij hoog. Door de sterk oplopende gasprijzen wordt het echter steeds aantrekkelijker. De overheid kan een duwtje geven met een investeringsfonds voor deze installaties en door te zorgen voor de  benodigde infrastructuur zoals een biogasleiding. 

Geef een reactie