LTO en NAJK willen uitstel voor Gecombineerde Opgave

25-03-2023 BALK – LTO en NAJK maken zich zorgen over de chaos rondom het invullen van de Gecombineerde Opgave. De organisaties vinden dat boeren niet de dupe mogen worden van een slecht functionerend ICT-systeem van de overheid. De organisaties doen een dringend beroep op het ministerie om de deadline van 15 mei met minimaal één maand uit te stellen.

De Gecombineerde Opgave loopt continue vast, het systeem is traag, het is bijna onmogelijk om medewerkers van RVO aan de lijn te krijgen voor hulp en er zijn nog steeds vele praktische vragen en onduidelijkheden over de bufferstroken in relatie tot het mestbeleid, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Het tijdsbestek waarin dit moest worden geregeld was niet realistisch, stellen LTO en NAJK vast. Er wordt nu van ondernemers verwacht dat ze de Gecombineerde Opgave tijdig invullen terwijl de overheid de voorzieningen niet voldoende op orde heeft. De communicatie richting boeren is ondermaats en het systeem is nog niet praktijkrijp. LTO en NAJK achten het noodzakelijk dat de deadline van 15 mei minimaal met een maand wordt uitgesteld. Randvoorwaarde is wel dat de tijdige uitbetaling van de GLB-gelden hierdoor niet in gevaar komt.

Geef een reactie