Liander volgt met vertraging wens Friese overheden bij uitbreiding elektriciteitsnet

20-05-2022 BALK – Netbeheerder Liander wil in Friesland gehoor geven aan de wensen van lokale overheden en het Wetterskip. Hierbij gaat het om de uitbreiding van het middenspanningsnet. De overheden hebben hun zogenoemde afwegingskader met daarin de gewenste volgorde voor de uitvoering van werkzaamheden in maart met Liander gedeeld.

Friesland heeft meer werk dan technici die het werk moeten uitvoeren. Liander kan daardoor niet alle geplande projecten om het elektriciteitsnet uit te breiden tegelijk aanpakken. 

Door de toenemende vraag naar elektriciteit en toenemende regionale productie van groene stroom voor het grootste werkpakket in zijn bestaan. Op zeer veel plaatsen werkt de netbeheerder aan uitbreiding van het elektriciteitsnet. Omdat de vraag naar capaciteit sneller toeneemt dan de netbeheerder zijn net kan uitbreiden, zijn op sommige plekken is de maximale capaciteit bereikt en ontstaan er wachtlijsten.

Voortrekkersrol
De lokale overheden en het waterschap Wetterskip Fryslân (RES) hebben eind maart een afwegingskader gemaakt voor Liander. In het Afwegingskader zijn 22 geplande uitbreidingsprojecten van het provinciale middenspanningsnet. Deze maken onderdeel uit van project NuLelie. Het is voor het eerst dat overheden een afwegingskader opstellen om de netbeheerder te helpen met het prioriteren van netverzwaringen.

Dit betekent dat uitbreiding van het net zich eerst richt op de werkzaamheden die nodig zijn voor de levering van elektriciteit. Deze werkzaamheden hebben voorrang gekregen op de uitbreidingswerkzaamheden die teruglevering van elektriciteit mogelijk maken. Daarnaast is nadrukkelijk gekeken welke projecten de grootste maatschappelijke meerwaarde realiseren.

Geef een reactie