Laatste fase natuurmaatregelen Fluessen van start

05-09-2022 BALK – De laatste fase van de Natura 2000 natuurherstelprojecten in de Fluessen en de Morra is van start gegaan. Een aannemer is deze week begonnen met de werkzaamheden aan de zuidzijde van de Fluessen.

Het gaat met name om werk langs de oevers. Bijvoorbeeld het maken van plasdras-gebiedjes waar vogels zoals de smient en het porseleinhoen, maar ook de zeldzame Noordse woelmuis dol op zijn. Ook worden er brede rietzones met onder andere waterriet gemaakt. Dat zorgt voor een beschutte plek voor broedende vogels en een meer geleidelijke overgang tussen land en water.

Planning
In 2020 en 2021 zijn al vier andere deelgebieden rond de Galamadammen aangepakt. Hier is onder andere een regionale kering naar achter gelegd, zijn rietruigtes verwijderd en zijn slenken gegraven. De plasdras en rustgebieden die daarmee ontstaan zijn een fijn leefgebied voor vogels, insecten en vissen.

In het voorjaar van 2022 startte aannemer Jelle Bijlsma met werkzaamheden aan de noordzijde van de Fluessen en aan de zuidkant van de Morra. Tijdens het broedseizoen en de zomervakantie lag het werk stil, maar ook dat werk gaat nu weer verder. Naar verwachting zijn alle maatregelen in de tweede helft van 2023 afgerond.

Natura 2000
Voor de maatregelen is subsidie beschikbaar uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op de ontwikkeling van een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. In totaal wordt er zo’n 1,6 miljoen euro in het gebied geïnvesteerd.

Het werk bij de Fluessen, Morra en de Galamadammen is onderdeel van het Natura 2000-beheerplan voor het Friese Merengebied 2014-2023. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het beschermen en verstreken van de natuur in de Natura 2000-gebieden. De komende tijd wordt gewerkt aan de evaluatie van dat plan en aan een nieuw beheerplan voor de drie Natura2000 gebieden in het Merengebied.

Geef een reactie