Klachtenlijn defensie niet langer bereikbaar voor Friezen

13-11-2022 BALK – Defensie heeft ervoor gekozen om de klachtenlijn niet langer open te houden. Wie een klacht wil indienen kan dit alleen doen middels de website of door het inspreken van een voicemail. Volgens een woordvoerder heeft dit te maken met medewerkers die te weinig informatie uit gepsrekken zouden kunnen krijgen.

    Dit zou te maken hebben met de taalbarrière tussen het Fries en Nederlands. Medewerkers van Defensie kunnen schijnbaar geen Fries verstaan. Daarom zou defensie de klachtenlijn niet meer open hebben staan voor Friezen. Het is niet bekend of defensie er zich van bewust is dat 99% van de Friezen ook Nederlands kunnen spreken.

    De klachten komen voort uit Operatie Falcon Autumn van Defensie, die tot 18 november in heel Nederland plaatsvindt. Tijdens deze operatie oefent de Nederlandse krijgsmacht het beschermen van NAVO-grondgebied. Aan Falcon Autumn doen meer dan duizend militairen van de land- en luchtmacht en 35 helikopters mee.

    Geef een reactie