Kinderen in Fryslân eten en drinken gezonder

21-11-2022 BALK – Kinderen in Fryslân eten en drinken gezonder dan vier jaar geleden. Dit blijkt uit de Kindmonitor, een onderzoek door GGD Fryslân naar de gezondheid van kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Ruim 11.000 ouders vulden een vragenlijst in. Het onderzoek werd eerder uitgevoerd in 2018.

Minder suikerhoudende drank
Kinderen van vier tot en met twaalf jaar eten vaker dagelijks fruit en groente vergeleken met vier jaar geleden. Het drinken van suikerhoudende dranken is gedaald van 60% naar 48%, terwijl het drinken van water van 51% naar 59% steeg. Naast gezonde voeding is bewegen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het advies is dat kinderen minimaal 1 uur per dag bewegen door middel van wandelen, fietsen, schoolgym of sporten. Vergeleken met vier jaar geleden gaan vooral kinderen tussen de vier en acht jaar minder vaak naar een sportvereniging. Kinderen uit deze leeftijdsgroep gaan wel iets vaker lopend of fietsend naar school.

Dagelijks voorlezen
De meeste voorschoolse kinderen (tussen één en vier jaar) doorlopen een normale taalontwikkeling, maar bij een op de vijf kinderen wordt een risico op taalachterstand waargenomen. GGD Fryslân adviseert ouders om hun kinderen dagelijks voor te lezen om hun taalontwikkeling te bevorderen. Volgens het onderzoek wordt iets meer dan de helft van de kinderen tussen de één en vier jaar dagelijks voorgelezen.

Effect armoede op gezondheid kinderen
In de gezinnen die moeite hebben met rondkomen zijn de gevolgen van geldgebrek merkbaar. Die gevolgen kunnen een negatieve uitwerking hebben op de gezondheid van kinderen. Zo blijkt uit het onderzoek dat kinderen uit deze gezinnen minder vaak dagelijks ontbijten en minder vaak naar een sportvereniging gaan. Ook gaan ze minder vaak naar de tandarts.

Inzetten op gezondheidsbevordering
Met deze inzichten kunnen Friese gemeenten gerichter inzetten op programma’s waarmee ze bijdragen aan gezond opgroeien. Dit zijn programma’s als de Gezonde School, Jongeren op Gezond Gewicht, de Rookvrije Generatie en Kansrijke Start.

Over de Kindmonitor
De Kindmonitor wordt elke vier jaar uitgevoerd door GGD Fryslân onder ouders van kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Dit doet GGD Fryslân in opdracht van de gemeenten, op grond van de Wet Publieke Gezondheid. De resultaten van het onderzoek benadrukken het belang van gezondheidsbevordering bij kinderen en het ondersteunen van ouders hierbij. Alle Friese gemeenten zijn geïnformeerd over de resultaten.

Geef een reactie