Kabinet bespreekt nieuwe doelen in stikstofbeleid

10-02-2023 BALK – De agrarische sector moet de emissie van ammoniak in 2030 met 41% hebben gereduceerd. De uitstoot van stikstofoxiden vanuit de industrie moet met 38% omlaag en de emissie via verkeer moet met 25% naar beneden. Dat staat in voorstellen van minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof waar vrijdag 10 februari door het het kabinet wordt gesproken, wordt door ingewijden gemeld.  Daarnaast bespreekt het kabinet een eerste aanzet voor de regeling die gemaakt is om piekbelasters uit te kopen, te verplaatsen of de emissie omlaag te brengen krimpen. 

Minister Van der Wal merkt circa 3000 veehouderijbedrijven en industriële ondernemingen aan als piekbelaster. Deze bedrijven kunnen vanaf april via een digitale tool bekijken of zij voldoen aan de criteria die de minister hanteert. De betreffende bedrijven komen een financiële regeling in aanmerking, onder voorwaarde dat zij hun uitstoot met 85% tot 100% verlagen.

De deelname is vrijwillig, maar afhankelijk van de respons en afhankelijk van de staat van de natuur houdt het kabinet wel een dwingend instrumentarium achter de hand. Van der Wal wacht nog op goedkeuring van de Europese Commissie die de Nederlandse aanpak toetst op de regels voor staatssteun. Daarom wordt de digitale tool en de daar aan gekoppelde regeling voor piekbelasters nu nog niet opengesteld

Aanvankelijk was het het plan om vrijdag ook met een provinciale verdeling te komen van het budget van 25 miljard euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor de stikstofaanpak. Dat gebeurt nog niet. De verwachting is dat er in april ook een regeling wordt geopend voor bedrijven die willen verplaatsen of innoveren om de stikstofdepositie te verlagen, maar die niet als piekbelaster worden bestempeld.

Geef een reactie