Kaas en melkpoeders blijven belangrijkste zuivelproducten voor Nederland

22-11-2022 BALK – Analisten verwachten dat de wereldwijde handel in zuivelproducten tot 2030 gemiddeld met 3% per jaar toeneemt. Dit komt door de wereldwijde bevolkingsgroei en doordat er in diverse regio’s meer te besteden is. Kaas en melkpoeders blijven de belangrijkste zuivelproducten voor Nederland. De Europese gaat iets minder vloeibare zuiveproducten gebruiken en wat meer kaas. De Nederlandse zuivelexport zal binnen de Europese Unie toenemen. De markt voor plantaardige zuivelalternatieven groeit, maar vergeleken met zuivel blijft het marktaandeel beperkt.

De komende jaren blijft China samen met Taiwan en Hongkong de grootste importmarkt voor zuivelproducten, naast Afrika en de regio Zuidoost-Azië. Deze drie regio’s zijn samen goed voor 60% van de wereldwijde vraag naar zuivel tussen 2020 en 2030. Rabobank verwachten dit decennium een jaarlijkse groei van de zuivelconsumptie met 1,5 tot 2%. De handel in zuivelproducten zal jaarlijks groeien met 3%. De Verenigde Staten), Nieuw-Zeeland en de Europese Unie zijn de drie belangrijktse zuivelexporterende regio’s.

De verwachtingen voor de vraag naar zuivel zijn gebaseerd op groeiprognoses van de bevolking en de inname van zuivelproducten per hoofd van de bevolking voor iedere regio. Ook heeft Rabobank de impact van milieu- en duurzaamheidseisen en veranderend consumentengedrag meegenomen in deze prognose. De handelsstromen zijn gebaseerd op de geschatte vraag en het aanbod naar zuivel per regio.

De vraag naar plantaardige zuivelalternatieven groeit en de verwachting is dat de groei richting 2035 en daarna doorzet. De verwachting is dat dit een relatief beperkte impact zal hebben op de melkvolumes. Dat komt doordat het groeipatroon van plantaardige zuivelalternatieven niet te vergelijken is met alle zuivelcategorieën. Het marktaandeel in de Europese Unie ligt voor vloeibare alternatieven momenteel rond de 4,5% en stijgt volgens de analisten naar circa 13,5% in 2035. Voor alle zuivelalternatieven samen wordt een marktaandeel van 2,3% voorzien in 2035.

Geef een reactie