Kaart oeverbeheer Fryslân ter inzage

12-04-2023 BALK – Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de oevers langs de vaarwegen in Fryslân? Op die vraag geven de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân antwoord via een digitale kaart. Zo ontstaat duidelijkheid welke oevers de Friese overheden beheren, maar ook welke oevers onder het beheer vallen van particulieren of andere instanties. De kaart ligt van 12 april 2023 tot en met 23 mei 2023 ter inzage.

In onze provincie ligt zo’n 1800 kilometer aan oevers langs vaarwegen. Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheer van een oever. Dat kunnen zowel Friese overheden, particulieren of andere belanghebbenden zijn. Daarom hebben Friese overheden hier samen afspraken over gemaakt, die begin dit jaar door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Die afspraken gelden voor alle vaarwegen, zoals aangewezen in de provinciale Vaarwegen Verordening (VVF).

Volgens deze afspraken is de provincie verantwoordelijk voor de oevers langs beroepsvaarwegen. Het waterschap is dat voor oevers die van belang zijn voor de waterkwaliteit of waar relatief veel stroming is. Ligt een oever langs openbaar terrein in de bebouwde kom, dan is de gemeente aan zet. Dan blijven er nog oevers over waarvan het de verantwoordelijkheid is van particulieren of andere instanties. In bepaalde gevallen betaalt de overheid wel mee aan het onderhoud, via een subsidiefonds. 

Inzien?
De kaart ligt van 12 april t/m 23 mei ter inzage. Deze is te vinden via www.fryslan.frl/oeversvaarwegen. Wilt u graag hulp bij het inzien van de kaart? Dan kunt langskomen op het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt 52. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de hierna genoemde contactgegevens.

Reageren?
U kunt uw zienswijze digitaal indienen via de kaart op www.fryslan.frl/oeversvaarwegen. U kunt uw zienswijze ook mailen naar provincie@fryslan.frl. U kunt ingaan op zaken en/of belangen die wij over het hoofd zien en/of en hoe u mogelijk geraakt wordt in uw belang. Wenst u een toelichting of heeft u andere vragen, neem dan contact op via tel 058-29259 25 of mail provincie@fryslan.frl van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Uw zienswijze wordt betrokken bij het definitief vaststellen de kaart ‘Oeverbeheer Friese vaarwegen’. In een Nota van Antwoord wordt toegelicht of en tot welke wijzigingen de zienswijzen hebben geleid. Mocht u een zienswijze indienen, dan informeren wij u later schriftelijk over de uitkomst. De zienswijzen en daarbij behorende reacties komen uiteindelijk weer bij Provinciale Staten. Zij maken de eindbeslissing over wie waar verantwoordelijk voor is. Het is de bedoeling dat deze afspraken vanaf 1 januari 2024 gaan gelden. 

Geef een reactie