Investeringen krimpen met bijna 9 procent in maart

02-06-2024 BALK – In maart 2024 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,6 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen. Ook de investeringen in infrastructuur en machines waren lager dan een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Maart 2024 heeft twee werkdagen minder dan maart 2023. In de CBS Investeringsradar van mei zijn de omstandigheden voor de investeringen minder ongunstig dan in de radar van maart.

Omstandigheden investeringen in mei minder ongunstig
De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

Volgens de CBS Investeringsradar van mei zijn de omstandigheden voor investeringen minder ongunstig dan in de radar van maart. Dat komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie is toegenomen. Ook de jaar-op-jaarstijging van de aandelenkoersen was groter en producenten waren minder negatief over de orderportefeuille. De jaar-op-jaardaling van de export goederen was echter groter.