Informatiebijeenkomsten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Nationaal Strategisch Plan (NSP)

16-06-2022 BALK – De twee bijeenkomsten op 13 en 15 juni zijn geannuleerd, de nieuwe data zijn dinsdag 12 en donderdag 14 juli. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is in aantocht. Het nieuwe beleid biedt kansen en mogelijkheden voor u om bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw, de natuur en het milieu. Tegelijkertijd kunnen de veranderingen in vergroeningsvoorwaarden en de komst van de eco-regeling gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Wij willen u graag informeren over de nieuwe mogelijkheden en met u in gesprek over hoe u tegen de nieuwe ontwikkelingen aankijkt. Hierbij nodigen wij u dan ook van harte uit voor de eerste twee informatiebijeenkomsten in Fryslân op 12 en 14 juli 2022.

In verband met de capaciteit van de beschikbare locaties willen wij u vragen om zich voor maandag 11 juli aan te melden. (aanmelden kan via deze link)

Het GLB is echt anders dan u gewend bent. U krijgt inzicht in de gevolgen voor de basispremie, de voorwaarden die daar aan verbonden zijn en de werking van de nieuwe eco-regeling. Naast de basispremie kunt u als boer een vergoeding ontvangen voor het leveren van maatschappelijke diensten, middels de ecoregeling. Levert dit voldoende op? En wat betekent dit voor uw bouwplan? Tijdens de bijeenkomsten willen wij graag met u in gesprek hierover en is er voldoende tijd om vragen te stellen aan aanwezige deskundigen van het Rijk en de provincie Fryslân.

Data en locaties
Dinsdag 12 juli
19:30 – 22:15 uur
Dorpshuis Yn’e Mande’
Noarderein 1, 9255 KC Tytsjerk
Voldoende gratis parkeergelegenheid

Donderdag 14 juli
19:30 – 22:15 uur
Doarshûs Raerd
Buorren 30, 9012 DH Raerd (let op: Raerd, nabij Grou)
Voldoende gratis parkeergelegenheid

Programma

  • 19:30 uur: Ontvangst
  • 20:00 uur: Welkom en opening
  • 20:05 uur: Toelichting over de algemene richting van het nieuwe GLB
  • 20:15 uur: In gesprek met u
  • 20:25 uur: Wat kunnen we leren van praktijkervaringen en hoe pas je de eco-regelingen toe in de praktijk?
  • 20:50 uur: In gesprek met u
  • 21:00 uur: Wat betekent het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in de praktijk voor u?
  • 21:20 uur: In gesprek met u
  • 22:15 uur: Afsluiting

Geef een reactie