In gesprek over het Deltaplan op Stim fan Fryslân

16-06-2022 BALK – Wat zou de Lelylijn en de mogelijke bouw van duizenden extra huizen in noordelijk Nederland voor Fryslân betekenen? Ideeën hiervoor staan in ‘Bouwstenen voor het Deltaplan – Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden’. Op Stim fan Fryslân, kunnen inwoners van Fryslân de komende twee weken (15 juni – 29 juni) met elkaar in gesprek gaan over de aanzet van ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’. Zo kunnen zij Statenleden hun visie meegeven voor het Deltaplan-debat op 13 juli.

Achtergrond Deltaplan
Aanleiding tot ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ was de motie van Tweede Kamerlid Amhaouch die op 7 december 2020 in de Tweede Kamer werd aangenomen. Hierin staat dat de regering – in samenwerking met de vier noordelijke provincies – een ‘Deltaplan voor het Noorden’ moet gaan ontwikkelen.

Daarop schreven de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland in 2021 samen met gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen en de noordelijke waterschappen ‘Bouwstenen voor het Deltaplan – Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden’. Dit voorstel beschrijft o.a. de aanleg van een snellere treinverbinding: de Lelylijn. Het document schetst verder voorstellen om – boven op het geplande aantal woningen – in het Noorden extra woningen te bouwen.

Debat Deltaplan Provinciale Staten
Vorig jaar gaven de Friese Statenleden aan dat zij graag een burgerconsultatie wilden houden over het Deltaplan. Om te weten te komen wat inwoners van Fryslân van ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ vinden, legde het Fries Sociaal Planbureau (FSP) tussen 4 en 25 mei 2022 aan het Panel Fryslân een online vragenlijst voor. De resultaten van dit representatieve onderzoek naar het Deltaplan zijn op 15 juni gepresenteerd aan de Provinciale Staten.

Aanvullend hierop kunnen nu alle Friezen op het digitaal participatieplatform Stim fan Fryslân met elkaar in gesprek gaan over ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’. De reacties van de inwoners van Fryslân kunnen aanvullend als input gebruikt worden door de Friese Statenleden die op 13 juli over het Deltaplan zullen debatteren.

Achtergrond Stim fan Fryslân
Stim fan Fryslan is begin maart gelanceerd als antwoord op de in de Friese Staten eerder geuite wens een digitaal raadplegingssysteem te introduceren. De uitvraag over ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ maakt deel uit van een proef. Binnen deze proef konden inwoners eerder ideeën aandragen voor de toekomst van de Friese taal.

Om mee te doen en voor meer informatie kunt u terecht op: stimfanfryslan.frl

Geef een reactie