In gesprek over een klimaatbestendig Fryslân

26-11-2022 BALK – Het klimaat verandert. Het wordt warmer en periodes met veel en weinig regen wisselen elkaar af. Dat vraagt om een nieuwe kijk op de inrichting van onze provincie. Daar krijgt iedereen mee te maken. Wat betekent dat? En wat is daar voor nodig? Daarover gaan provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân donderdagavond 8 december met inwoners van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog in gesprek.

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen aan een visie op het waterbeheer van de toekomst, een gezonde bodem en de inrichting van onze provincie. Hierin komen de belangrijkste uitgangspunten voor de inrichting van een klimaatbestendig Fryslân in 2050. Tijdens het online gesprek halen we op welke mogelijkheden inwoners, ondernemers en organisaties voor de toekomst zien. Zij kennen de eilanden goed en weten als geen ander wat er leeft en speelt.

Oplossingen voor de toekomst
In september en oktober organiseerden de provincie en Wetterskip Fryslân zes gebiedsgesprekken. In november was er een bijeenkomst voor de jongeren. Tijdens deze avonden konden belanghebbenden en geïnteresseerden met elkaar in gesprek om zo ideeën, aandachtspunten, zorgen en oplossingen uit te wisselen. De opbrengst van deze bijeenkomsten is belangrijke input voor onze toekomstvisie.

Schuift u online aan?
Graag nodigen we alle bewoners van de Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog uit voor een gesprek over de toekomst van de Waddeneilanden. Deze bijeenkomst houden we via Microsoft Teams op donderdag 8 december. We starten om 19:30 uur. De avond duurt tot 21.00 uur. Aanmelden kan via de website: Fryslân klimaatbestendig | Fryslan. Na aanmelding ontvangt u een digitale link naar de bijeenkomst.

Geef een reactie