In 2022 werd 7624 hectare aan de landbouw onttrokken

02-04-2023 BALK – Het totale areaal landbouwgrond in Nederland bedroeg bijna 1,794 miljoen hectare in 2022. In vergelijking tot 2021 werd er 7624 hectare aan de landbouw onttrokken. Vanaf 2008 gaat het om ruim 125.000 hectare. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van het totale areaal aan landbouwgrond was vorig jaar 58% in eigendom van agrarische ondernemingen, 2,8% werd gebruikt via erfpacht en 25,2% via verschillende vormen van pacht. Daarnaast is er 14,2% dat andere vormen van gebruik kent.

Het is onder andere landbouwgrond in beheer bij terreinbeherende organisaties, grond met tijdelijk gebruik in het kader van landinrichtingsprojecten. Voor het grootste deel betreft het echter grond dat op papier landbouwgrond is, maar voor andere doelen wordt geëxploiteerd. Dat gaat om ruim 240.000 hectare.

Geef een reactie