IMF-subsidie voor 20 projecten in Zuidwest-Fryslân

19-06-2024 BALK – In de eerste openstellingsperiode van 2024 heeft de provincie Fryslân via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) subsidie toegekend aan 20 initiatieven in de regio Zuidwest-Fryslân (de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân). In totaal wordt er een bedrag van €205.832,- geïnvesteerd in projecten die de leefbaarheid in de Mienskip bevorderen.

Eén van de gehonoreerde projecten is het theaterstuk ‘Wout’s End?’. Dit initiatief is een samenwerking tussen Ondernemersvereniging Woudsend, Theatercollectief Prop, MFC De Driuwpôlle en Vereniging Dorpsbelangen Woudsend. Met de aangevraagde subsidie wordt de productie van het theaterstuk gerealiseerd, met als doel de Woudsender mienskip te verbinden door middel van theater. 

Het theaterstuk ‘Wout’s End?’ richt zich op het creëren van een nieuw cultureel elan in het dorp, wat een belangrijke bijdrage zal leveren aan de leefbaarheid van Woudsend. Het script, dat deels in het Fries en deels in het Nederlands zal worden opgevoerd, gaat over de identiteit van Woudsend en haar inwoners, zowel vroeger als nu. 

Naar verwachting zal de uitvoering van het stuk plaatsvinden in het voorjaar van 2025. Marcel Becker van Stichting Prop Theatercollectief heeft de leiding over de productie. Totale investering: €58.485,-  Bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns €15.000,-

Beschrijving 20 projecten in Zuidwest-Fryslân die in de 1e subsidieronde een positief advies ontvingen
gehonoreerde_projecten_zuidwest_iepen_mienskipsfuns_1e_subsidieronde_2024.pdf (PDF, 150,5 KB)