HZPC verwacht dat omzet in boekjaar 2022-2023 met 10% groeit

19-02-2023 BALK – Aardappelveredelingsbedrijf HZPC (Joure) verwacht dat de omzet in het boekjaar 2022-2023 met 10% groeit ten opzichte van het vorige boekjaar. Toen zette het bedrijf voor 352 miljoen euro om. De brutomarge met ruim 3% toenemen tot circa 66 miljoen euro. In 2022 waren de internationale transportkosten opvallend hoog. Dat is een belangrijke reden voor de omzetstijging. Begin 2023 zijn de prijzen van transport sterk gedaald.

Het resultaat groeit vooral dankzij gebieden buiten Europa, waar licentieteelt plaatsvindt. Dat gebeurt vooral in Azië en Amerika. HZPC verwacht dat de licentienemers 16% meer volume aan  rassen van het bedrijf verhandelen dan een jaar eerder. Het volume verhandelde pootaardappelen stijgt naar verwachting beperkt. Deze handel vindt voornamelijk in Europa en vanuit Europa plaats. In Europa verlopen de verkopen nog traag. Door de droogte in Zuid-Europa kiezen diverse telers ervoor om meer andere gewassen dan aardappelen te telen.

HZPC weet de stijging van de operationele kosten beperkt te houden tot ongeveer 2%. De winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen en afschrijvingen EBITDA zal naar verwachting met ongeveer 1 miljoen euro stijgen. Vorig jaar bedroeg de EBITDA 13,2 miljoen euro. Het nettoresultaat komt naar verwachting iets boven 7 miljoen euro uit. In het boekjaar 2021-2022 was het nettoresultaat 7,051 miljoen euro. 

Geef een reactie