HZPC Group handhaaft verwachtingen voor boekjaar 2022-2023

11-05-2023 BALK – Aardappelveredelaar HZPC Group handhaaft de verwachtingen voor het boekjaar 2022-2023. Het bedrijf verwacht dat de omzet 11% groeit tot circa 390 miljoen euro met een bruto marge van 66.5 miljoen euro. Het vorige boekjaar werd afgesloten met een bruto marge van 63,9 miljoen euro. 

HZPC werkt met een boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni. In boekjaar 2022-2023 waren de internationale transportkosten opvallend hoog. Dat is een belangrijke reden voor de omzetstijging. De transportkosten dalen naar verwachting het komende jaar.

De totale tonnen aan verhandelde pootaardappelen en licentieteelt nemen duidelijk toe ten opzichte van vorig jaar. Het volume verhandelde pootaardappelen stijgt naar verwachting gering.  Deze handel vindt voornamelijk in en vanuit Europa plaats. Het resultaat groeit vooral dankzij gebieden buiten Europa, daar waar licentieteelt plaatsvindt. Voornamelijk in Azië en Amerika.

HZPC Group verwacht dat licentienemers 17% meer volume aan HZPC rassen verhandelen dan een jaar eerder. De stijging van de operationele kosten blijven beperkt te houden tot ongeveer 3%. Hierdoor kan de winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen en afschrijvingen naar verwachting met ongeveer 1 miljoen euro stijgen tot circa 14,2 miljoen euro. Het netto resultaat komt naar verwachting licht boven 7 miljoen euro uit. 

Geef een reactie