Horeca opnieuw onder druk

10-05-2022 BALK – De horecabranche krijgt opniuew te maken met zware klappen. Na de coronapandemie kampen ondernemers met een personeelstekort en een torenhoge inflatie. Door de oorlog in Oekraïne zijn de inkoop- en energieprijzen enorm gestegen, met alle gevolgen van dien.

Ondernemers worden elke dag geconfronteerd met hun financiële positie en met de vraag hoe zij de opgebouwde schulden af kunnen lossen. De druk vanuit de overheid is namelijk goed opgevoerd omdat er weer belasting moet worden betaald en de terugbetalingstermijn slechts vijf jaar is.

Geen volledige compensatie
Horecaondernemers kregen slechts 65% van hun personeelslasten gecompenseerd. Ook voor de vaste lasten werden ondernemers niet 100% gecompenseerd, waardoor ze veel uit hun eigen spaarpot bij hebben moeten leggen. Ondernemers hebben enorme schulden opgebouwd; er is te weinig geld om te investeren en om betalingsachterstanden in te lopen.

Krappe arbeidsmarkt
De sector geconfronteerd met een grote krapte op de arbeidsmarkt. Veel ondernemers worden in hun verdiencapaciteit beperkt omdat de vraag van gasten er weliswaar is, maar er tegelijkertijd te weinig medewerkers zijn om daarin te voorzien.

Olossing
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verlangt daarom van zowel het kabinet als de Tweede Kamer dat zij maatregelen nemen om te zorgen dat de sector een nieuwe crisis kan doorkomen en kan toewerken naar herstel. Zo roepen ze op tot het deels kwijtschelden van de belastingschuld. Dat geeft lucht en schept vertrouwen. Als dat om een reden écht niet kan, kijk dan naar maatwerkafspraken met ondernemers.

De terugbetalingstermijn van de belastingschuld verandere van vijf naar tien jaar. Daarnaast de belastingschuld voor 5 jaar achtergesteld te maken, zodat ondernemers voor krediet kunnen aankloppen bij hun bank. De belastingschuld is namelijk een reden voor ondernemers om geen krediet te ontvangen.