Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

04-05-2023 BALK – Op woensdagavond 10 mei is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

– De verleende omgevingsvergunning voor het toevoegen van een extra verdieping op de locatie Kooilaan 16 te Joure, aanvang 19.00 uur.

Hoorzitting bijwonen
Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen (locatie: Party-/Zalencentrum ’t Haske (Zuiderveldzaal) aan de Vegelinsweg 20 te Joure). Het kan zijn dat het bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van de hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat het bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld.

Dag van de hoorzitting
Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14) over eventuele wijzigingen.

Geef een reactie