Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

28-02-2023 BALK – Op woensdagavond 8 maart 2023 is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • afwijzing van het verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (nu: Wet open overheid), aanvang 19.00 uur;
  • intrekking van het verkeersbesluit Middenvaart te Echten zoals bekendgemaakt op 5 januari 2022, aanvang 19.30 uur;
  • de verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het plaatsen van een kap op de aanbouw op de locatie Strikel 5 te Terherne; aanvang 20.15 uur.

Hoorzitting bijwonen
Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen (locatie: gemeentehuis, Herema State 1 te Joure). Het kan zijn dat het bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van de hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat het bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld.

Dag van de hoorzitting
Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14) over eventuele wijzigingen.

Geef een reactie