Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

02-02-2023 JOURE – Op woensdagavond 8 februari 2023 is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • de verleende vergunning voor de locatie Jan Schotanuswei 57 te Oudemirdum om deels om te schakelen van melk- en kalfkoeien naar geiten, aanvang 19.00 uur.

Hoorzitting bijwonen
Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen (locatie: Party-/Zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20 in Joure). Het kan zijn dat het bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van de hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat het bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld.

Dag van de hoorzitting
Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14) over eventuele wijzigingen.

Geef een reactie