Honderden nieuwe weiders in 2021

07-12-2022 BALK – Afgelopen jaar is het percentage van weidende boeren gestegen naar 84%, zo blijkt uit een analyse van Duurzame Zuivelketen. De toename van weidegang in de afgelopen jaren is voor een belangrijk deel te danken aan honderden melkveebedrijven die voor het eerst weer zijn gaan weiden, nadat zij hun vee eerder het hele jaar door op stal hielden. Ook in 2021 heeft vanuit de Stichting Weidegang begeleiding plaatsgevonden van nieuwe weiders, ongeveer 45 bedrijven. In totaal zijn de afgelopen jaren vanuit de stichting circa 1.800 melkveehouders geadviseerd over het starten met weiden

In 2021 zijn in het project ‘Grip op gras’ van de Stichting Weidegang ruim 200 melkveehouders begeleid om ervaring op te doen met meer weiden in combinatie met verlaging van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen. Ze wisselden onderling ervaringen uit en de resultaten werden breed gedeeld in de sector, de vakpers en onder erfbetreders.

Weidegang kan, weliswaar afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en het management van de melkveehouder, een positieve impact hebben op het economisch resultaat van melkveebedrijven. Weidepremies hebben een gunstige invloed op de melkopbrengst en daarnaast kan weidegang ook bijdragen aan het verlagen van de kostprijs. Het realiseren van een hoge vers grasopname per koe is hierbij één van de belangrijke aspecten die het economisch rendement van weidegang positief beïnvloedt.

Geef een reactie