Hoger plafond bij Friese subsidie voor toekomstbestendig maken boerenbedrijf

26-06-2024 BALK – Begin 2024 konden agrarisch ondernemers in Friesland subsidie aanvragen voor de aanschaf van installaties en machines voor het toekomstbestendiger maken van hun bedrijf onder het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Er zijn veel meer aanvragen ingediend dan het totaalbudget van 1,955 miljoen dat beschikbaar was in deze eerste openstelling. Daarom heeft de provincie het subsidieplafond voor jonge landbouwers verhoogd met in totaal 5,445 miljoen euro. 

In totaal kunnen met de verhoging van het subsidieplafond door Gedeputeerde Staten 73 extra aanvragen van Friese jonge agrariërs goedgekeurd worden. Zij krijgen maximaal 55% van de investering vergoed tot een bedrag van 125.000 euro. De regeling staat eind 2024 opnieuw open voor aanvragen.