Grote schoonmaakactie Skjin Wetter

07-10-2022 BALK – Morgen is de start van de zesde editie van het grote opruimfestijn Skjin Wetter. Honderden vrijwilligers ruimen dan het zwerfafval op wat in en rond het water ligt. Clubs, verenigingen en scholen worden opgeroepen mee te doen aan Skjin Wetter. Deelnemers zijn vrij om zelf een tijdstip en locatie te kiezen in de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Smallingerland, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen en Waadhoeke.  

Samen in strijd tegen de Plastic Soep
Zwerfafval is een probleem van iedereen. Het afval komt in de leefomgeving terecht en blijft jaren rondzwerven. Zwerfafval verontreinigt de bodem en het water, trekt ongedierte aan, dieren eten het op en overlijden hieraan, of raken erin verstrikt. Afval in het milieu vergaat niet zomaar, plastic vergaat zelfs helemaal nooit. Plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics. Deze microplastics komen in de voedselketen en uiteindelijk ook in het lichaam van de mens. Zwerfvuil wordt daarnaast meegevoerd met de wind en blijft vaak hangen aan de slootkant of waait het water in. Na verloop van tijd eindigt het afval in de zee en draagt bij aan de plastic soep. 

Skjin Wetter 2022 
Skjin Wetter is een initiatief van de FMF (Friese Milieu Federatie) in samenwerking met Circulair Friesland, Wetterskip Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Smallingerland, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen en Waadhoeke. 

Voor deelname in De Fryske Marren kun je je aanmelden bij Lemke Statema via: l.statema@fmf.frl of 06-24749556.

Afgelopen jaren
De voorgaande edities waren een groot succes. De eerste editie vond plaats in 2017 met ruim 100 vrijwilligers. Vorig jaar maakten maar liefst 2000 vrijwilligers zo’n 835 kilometer aan Friese wateren schoon!  

Geef een reactie