Gratis menstruatieproducten beschikbaar

23-06-2022 BALK – Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland soms geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Voor deze meisjes en vrouwen stelt De Fryske Marren gratis menstruatieproducten beschikbaar. De menstruatieproducten zijn verkrijgbaar bij de middelbare scholen, de voedselbanken, de bibliotheken en onze re-integratiebedrijven Pastiel en de Wurkjouwer. Ook zijn er in sommige buurtkastjes in de gemeente gratis menstruatieproducten te vinden.

Het is niet duidelijk hoe groot het probleem is, doordat er weinig over gesproken wordt. In haar voorlichting zal De GGD hier meer aandacht voor vragen. In eerste instantie heeft de gemeente € 10.000,- beschikbaar gesteld. Na een jaar bekijken we of hiermee in de behoefte wordt voorzien en of de aanpak passend is. Daarna bekijken we of het initiatief een vervolg krijgt.

Geef een reactie